Omstrukturering af NKFs sportslige ledelse

Kære medlemmer, holdledere og trænere.

I vores fortsatte stræben efter at gøre NKF til Nordsjællands bedste børne- og familieklub, så har NKFs bestyrelse besluttet at omstrukturere den sportslige ledelse. Frem til årsskiftet arbejdede vi med en enkelt Sportschef, der havde ansvaret for klubbens overordnede sportslige udvikling. Ansvaret viste sig dog for omfattende til en enkelt frivillig, og vi har derfor besluttet at fordele det sportslige ansvar ud på flere hænder, så vi får en endnu mere handlekraftig sportslig ledelse.

Konkret vil det sige, at tidligere Sportschef Rune Christiansen per 1. marts genindtræder i en rolle som Sportslig Ansvarlig for alderstrinnene U5 til U12 pige/drenge, og at der omstruktureres i vores administrator Lasse Larsens arbejdsopgaver, så han – ud over sine administratoropgaver – kan påtage sig det sportslige ansvar for alderstrinnene U12 til U19 pige/drenge.

U12 vil være et delt ansvarsområde for at sikre en god overlevering af årgange imellem de sportslige ansvarlige.

Ansvaret for Seniorholdets samt Veteranholdenes og Mødreholdets udvikling falder under Sportsudvalget.

Omstruktureringen skal medvirke til at sætte endnu mere fokus på udviklingen af det sportslige miljø og sikre, at både holdledere, trænere og spillere har en kyndig, sportsfaglig repræsentant, som de kan henvende sig til og sparre med. Lasse og Rune vil derfor have som mål at være synlige for holdene både omkring træning og kampe, og fungere som sparringspartnere og retningssættere for de enkelte årgange.

Samtidig med ovenstående ændringer, så justerer vi på Sportsudvalgets konstellation, så udvalget bliver endnu mere fleksibelt og handlekraftigt. Sportsudvalgets ansvar er at sikre den sportslige udvikling af klubben, men har de seneste år været hæmmet af at bestå af frivillige ildsjæle, der også har andre kasketter i klubben – og derfor begrænset tid til den sportslige udvikling. For at optimere udvalgets arbejde har vi i bestyrelsen derfor valgt at ændre konstellationen af udvalget fra de nuværende syv medlemmer til fremover at bestå af fire medlemmer.

Lasse Larsen – sportslig ansvarlig U12-U19, pige/dreng
Rune Christiansen – sportslig ansvarlig U5-U12, pige/dreng
Torben Kragelund – udvalgsformand samt specifikansvarlig
Lasse Walther Nielsen – sportslig konsulent

Disse medlemmer vil have begrænsede timer ’på banen’ og vil derfor have flere timer, der kan lægges ’omkring banen’, så der i fællesskab med klubbens medlemmer, trænere og holdledere udvikles og lanceres sportslige initiativer, der medvirker til NKFs fortsatte udvikling. Sportsudvalgets første opgave bliver at tegne linjerne til NKFs sportslige vision, der skal sætte retningen for, hvor klubben sportsligt skal stå om 5-10 år. Så forhåbentlig hører I mere om dette inden længe.

NKF er en frivillig forening, båret af frivillige hænder og hjerter. Men vi er også en forening med et enormt potentiale, og i bestyrelsen er vi overbevist om, at vi med ovenstående omstrukturering kan sætte endnu mere skub i NKFs udvikling. Har I nogle spørgsmål, tanker eller ideer, er I mere end velkomne til at kontakte os, og ellers glæder vi os bare til et 2022, hvor NKF forhåbentlig kan tage endnu et stort skridt fremad.

Forza NKF!