BESTYRELSEN

Nivå-Kokkedal-Fodboldklub

Den øverste ledelse af Nivå-Kokkedal Fodboldklub udgøres af bestyrelsen.

Bestyrelsen vælges af medlemmerne på generalforsamlinger, og bestyrelsesmedlemmerne vælges som udgangspunkt for en to-årig periode. Bestyrelsen skal, i henhold til vedtægterne, bestå af 7-9 medlemmer. Ca. halvdelen af bestyrelsens medlemmer er således på valg hvert år.

I bestyrelsen er klubbens formand samtidig seniorformand og derved ansvarlig for klubbens seniorafdeling (herre- og damesenior), mens bestyrelsens næstformand er ungdomsansvarlig, og derved ansvarlige for klubbens ungdomsafdeling. Derudover har bestyrelsen valgt tillige at have en børneansvarlig som primært er ansvarlig for klubben U5 til U12 hold, mens bestyrelsen tillige har en pigeformand som primært er ansvarlig for klubbens pigehold (undtaget damesenior). Bestyrelsen har tillige en sponsoransvarlig.

Den sportslige ledelse i NKF varetages af sportsudvalget, under ansvar for bestyrelsen, og formanden for sportsudvalget skal være medlem af bestyrelsen. 

I er altid velkomne til at tage kontakt til et medlem af bestyrelsen hvis I har spørgsmål eller der er forhold som I mener bestyrelsen skal gøres opmærksom på. Tag fat i det bestyrelsesmedlem som er ansvarlig for det område som henvendelsen vedrører, eller til bestyrelsens formand eller næstformand. Pressehenvendelser, kontakt til Fredensborg Kommune og andre myndigheder varetages af formanden og i dennes forfald af næstformanden.

Klubbens navn er Nivå-Kokkedal Fodboldklub(forkortet NKF). Klubben er stiftet d. 25. juni 1997 med virkning fra 1. januar 1998. Klubben er opstået ved en sammenlægning af fodboldafdelingerne fra Kokkedal Idrætsklub og Nivå Gymnastikforening.

Klubbens farver er blå og sort.

Tine Øberg

Formand
Ungdomsansvarlig U13-U19 
Ansvarlig for bestilling af klubtøj
Telefon: 40 42 52 37
tine.oeberg@siemens-healthineers.com

 

Theis Jakobsen Laursen

Næstformand
Bestyrelsesmedlem
Børneansvarlig (U5 til U12)
Telefon: 22 40 34 12
theisjakobsen@hotmail.com

Pia Quack

Pia West

Sekretær
Medlem af aktivitetsudvalget
Telefon: 31162208
Mail: piawest78@gmail.com

 

Berit Jakobsen

Bestyrelsesmedlem
Medlem af aktivitetsudvalget
Telefon: 27 36 34 64
skovengen226@gmail.com 

Kim Langkjær

Ansvarlig for pigeholdene
Telefon: 41 23 36 26
kimlangkjaer@live.dk 

 

Rie Munch

Bestyrelsesmedlem
Telefon:
41 11 90 15
rie@warny.net