Nivå-Kokkedal Fodboldklubs 10 Børneløfter

Og klubbens initiativer til at holde dem

#1 – Vi vil være børnefokuseret. Vi vil altid have den bedste interesse for børnene og lytte til dem. Vi skal vide, hvad der inspirerer børn. Alle børn skal udfordres i overensstemmelse med deres alder og modenhed.

Derfor professionaliserer vi vores børnefodbold. Til alle årgange skal der være tilknyttet en professionel træner med kompetencen og kærligheden til børnefodbold.

Vores sportsledelse vil fremover sikre, at alle årgange har træningsmetoder og træningsmiljøer med fokus på legen med bolden og med den enkelte spillers udvikling i centrum.

#2 – Vi vil udvikle hele mennesker, ikke kun fodboldspillere. At udvikle en dygtig fodboldspiller må aldrig prioriteres over barnets psykologiske og sociale behov eller undertrykke barnets andre interesser.

Vi vil skabe ambitiøse og rummelige rammer, hvor vi støtter et sportsligt fællesskab på tværs af årgange, køn, skoledistrikter, de enkelte spillers forudsætninger, interesser osv.

Vores spillere skal dannes til at forstå idéen om at være en del af noget større og de skal modnes til at tage medansvar for hold- og klubånd.

Vi taler aldrig negativt om andre sportsgrene og fritidsaktiviteter. Vores fineste opgave er at skabe et fundament i børnene for lysten til livslang deltagelse i idrætten.

#3 – Vi vil være inkluderende. At træne børn er ikke en “one-size-fits-all”. Vi skal kende alle spillerne, så vi kan coache og stimulere den enkelte til at lære nyt. Vi skal afprøve nye ideer i samarbejde med spillerne.

Vi skelner ikke mellem elite og bredde i børnefodbold. Vi sætter spilleren i centrum i stedet, og har fokus på alle spilleres ret til fodboldudvikling.

God planlægning og organisation er nøglen til at lskabe inkluderende rammer. Vi kan kun have fokus på den enkelte spillers udvikling, hvis vi har et effektivt samarbejde mellem sportsledelse, professionelle trænere, forældretrænere og frivillige.

Vi kan ikke være inkluderende, hvis vi siger nej til halvdelen af alle børn. Derfor sætter vi også et stort fokus på pigefodboldden.

#4 – Vi vil gøre det sjovt og trygt. Leg er centralt for børns lyst til at lære nyt. Uden trygge rammer kan ingen lege.

Vi vil f.eks. introducere “fodboldfestivaler” for de yngste årgange, hvor vi giver spillerne en førsteoplevelse af “kampe” og “stævner” som legende og trygge aktiviteter.

Vi har en stor ambition om at styrke vores frivillighed i klubben, så vi er nok voksne til at skabe de sjove og trygge rammer for spillerne. Det vil vi bl.a. gøre ved at kommunikere og organisere bedre.

#5 – Vi vil prioritere kærligheden til fodbold. Kun få skal uddannes til at være elitespillere, men alle skal have muligheden for at dannes som mennesker med stor kærlighed til spillet ved at anerkende den enkelte spillers ret til at udvikle sig i et sjovt og trygt fodboldmiljø.

#6 – Vi vil fokusere på spillernes boldfærdigheder. God motorik og boldkoordination er fundamentet for at gøre det lettere og sjovere for børn at øve sig i de specifikke fodboldfærdigheder.

Vi skal blive bedre til at udvikle spillernes motorik og boldkoordination i en tidlig alder. Det skal ske med træning, hvor fokus er på sjove boldlege, der styrker motorik og giver mange boldberøringer til hver træning.

Vores sportschefer vil have et særligt fokus på træningsmetoderne og de trygge rammer omkring de yngste årgange.

#7 – Vi vil engagere forældre med anerkendelse. Klubbens forældre er vores største ressource. Vi vil med god kommunikation og organisation inddrage flere forældre i vores ambitiøse og rummelige fodboldklub

Vi har allerede mange engagerede  forældre, men klubben vil tage en række initiativer, der skal hjælpe flere forældre til at få lyst til at bidrage med en frivillig indsats.

Et vigtigt initiativ er at skabe et godt kendskab hos alle forældre om klubbens moderne fodboldfilosofi, metoder og principper.

#8 – Vi vil planlægge træning med progression. Vi vil have alle spillere på en læringsrejse i et tempo, der passer til deres forudsætninger og motivation.

Dette kræver et brud med vanetænkning og “one size fits all” træning. Vi skal kunne differentiere træningen for at give den enkelte spiller en oplevelse af at blive bedre.

Det kan kun ske, hvis vi bliver verdensmestre i at planlægge og organisere vores aktiviteter i et stærkt samarbejde mellem ansatte trænere og frivillige forældretrænere.

#9 – Vi vil bruge forskellige metoder i vores træning. Vi vil være tro mod vores filosofi om legen med bolden og vil prioritere mange boldberøringer i småspil, men vores sportschefer vil hele tiden udfordre vores trænere til at undgå vanetænkning og standardprogrammer.

I dette forår vil vi begynde på intern undervisning af klubbens trænere i brugen af “small sided games”, der er sjove 4v4 spil med særlige regler, der nudger spillere til at udvikle deres teknik og kreativitet.

For de ældste børnefodboldspillere vil vi begynde at tilbyde særlige master classes, hvor der nørdes med f.eks. løbeteknik, forsvarsteknik osv.

#10 – Vi vil kun bruge konkurrence på en udviklende måde. Legen er grundstenen i børns udvikling og læring. Konkurrence skal bruges med omtanke og for at styrke legen.

Vi vil introducere den legende konkurrence til de yngste årgange med såkaldte fodboldfestivaler.

Vi vil skabe en sund kamp- og stævnekultur på alle årgange i et tæt samarbejde mellem sportschefer, professionelle trænere og frivillige forældre med ansvar for kampe og stævner.