Klub 500

Nu har DU som privatperson, mulighed for at blive sponsor i NKF, og dermed være med til at støtte klubben økonomisk.

Det koster kr. 500,- om året, og dit navn kommer på vores ”KLUB 500” tavle, der er lavet til formålet og hænger i Café Karsen.

Indtægterne fra disse sponsorater, vil i år, gå til træner- og holdledertøj.

Er Du interesseret i at blive sponsor, så kontakt sponsoransvarlig XXXXX

Stor tak til nedenstående, som støtter allerede støtter NKF

Erhvervsklub 1000

Din virksomhed mulighed for at blive sponsor i NKF´s ”KLUB 1000” og dermed være med til at støtte klubben økonomisk.

Det koster kr. 1.250 incl. moms om året, og dit firmanavn kommer på vores ”ERHVERVSKLUB 1000” tavle, der er lavet til formålet og hænger i Cafe´ Karsen.

Indtægterne fra disse sponsorater, vil i år, gå til

Er din virksomhed interesseret i at blive sponsor, så kontakt sponsoransvarlig XXXXXX