Til medlemmerne af NKF

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling i Nivå-Kokkedal Fodboldklub.

Generalforsamling 2024

Torsdag d. 21. marts kl. 19.00
i Samlingssalen på Nivå Skole, Mariehøj 501, 2990 Nivå.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Aflæggelse af årsberetning
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og revisionsrapport til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent
6. Fremlæggelse af planer for det kommende år
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsen består af:
– Formand, Fartash Alirezai (ikke på valg)
– Næstformand Mark Meyenburg (på valg, ønsker genvalg/ønsker ikke genvalg)
– Kasserer Nina Thomsen (på valg, ønsker ikke genvalg)
– Bestyrelsesmedlem, Berit Jakobsen (på valg, ønsker genvalg)
– Bestyrelsesmedlem, Karsten Warming (ikke på valg)
– Bestyrelsesmedlem, Kim Nielsen (på valg, ønsker genvalg)
– Bestyrelsesmedlem, Kim Langkjær (på valg, ønsker ikke genvalg)
– Bestyrelsesmedlem, Rudi Narine (ikke på valg)
– Bestyrelsesmedlem, Jesper Bihlet (ikke på valg)
– Suppleant, Caroline Juul (på valg, opstiller til bestyrelsen)
– Suppleant, Charlotte Meyenburg (på valg, ønsker ikke genvalg)
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen