Til medlemmerne af NKF

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nivå-Kokkedal Fodboldklub.

Ekstraordinær Generalforsamling

Tirsdag d. 29. august kl. 19.00
i klubbens lokaler på Møllevej 4, 2990 Nivå.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
3. Eventuelt.

Vel mødt
Bestyrelsen