Til medlemmerne af NKF

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til den årlige ordinære generalforsamling i Nivå-Kokkedal Fodboldklub i henhold til vedtægternes §10.

Generalforsamling

Onsdag d. 15 marts kl. 19.00
i klubbens lokaler på Møllevej 4, 2990 Nivå.

Dagsorden i henhold til vedtægterne §12.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 4 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt
Bestyrelsen